Logo Portfolio Sites_Tekengebied 1-02

Portfoliosites.nl

Professionele websites in een handomdraai. Hosting, design, web development, web security, marketing en SEO onder één dak.

Designed door digital nomads; voor de kunstenaar, artiest, galerie of kunsthandelaar.

(Beelden op de achtergrond: Fred GevenSoling Jewels en Lies Geven)

 

Freelance Artist

Privacy Verklaring

Portfolio Sites (onderdeel van Lies Geven
(vanaf nu genoemd Portfolio Sites)


Gevestigd aan:
 
De Vaartgraaf 7, 5216JH te ’s-Hertogenbosch.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Lies Geven

Onder inschrijfnummer: 76093301

Btw-identificatienummer: 859050361B01

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Cookies die wij gebruiken

Onze website plaatst cookies wanneer u onze website bezoekt. Welke cookies dat zijn, waar deze cookies voor dienen, hoe lang deze worden bewaard en wat de providers van deze cookies zijn, staat beschreven in onze cookie verklaring.

Hierbij een korte samenvatting. Wij gebruiken statistische cookies waarvan de gegevens versleuteld en anoniem zijn verwerkt, bijvoorbeeld Google Analytics. Hiervoor hoeven wij geen toestemming te vragen via een cookiemelding. Waar wij wél toestemming voor (moeten) vragen, is het gebruik van marketing cookies van de Facebook Pixel. Dat doen wij via de cookiemelding.

Gegevens die wij verwerken

Wanneer u via formulieren contact met ons opneemt, verwerken wij de gegevens die door u zijn ingevuld. Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier, verwerken wij:

  • uw voor- en achternaam;
  • uw e-mailadres;
  • uw telefoonnummer (indien opgegeven);
  • de inhoud van uw bericht.

Gegevens verkregen vanuit andere organisaties

Naast ons contactformulier, maken wij ook gebruik van formulieren die gekoppeld zijn aan het systeem van ActiveCampaign. Bij het verzenden van deze formulieren wordt naast de door u ingevulde gegevens ook de woonplaats, provincie en het land aan ons beschikbaar gemaakt via het systeem van ActiveCampaign. Uw exacte locatie of adres wordt hierbij niet voor ons beschikbaar gemaakt. Hoe ActiveCampaign omgaat met uw gegevens, kunt u lezen op de privacyverklaring van ActiveCampaign.

Waarom verwerken wij gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om, als antwoord op uw interesse om contact met ons op te nemen, met u contact op te kunnen nemen. Dit doen wij met het e-mailadres en/of telefoonnummer dat u heeft opgegeven via formulieren op onze website.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden aan ons beschikbaar gemaakt via externe systemen zoals Gmail en ActiveCampaign. E-mails die u verstuurt naar e-mailadressen eindigend op @terluinwebdesign.nl, worden opgeslagen op de server van onze website en aan ons beschikbaar gemaakt via Gmail (van Google). Hoe Google omgaat met uw gegevens, kunt u lezen op Google’s privacyverklaring.

De verbinding tussen uw apparaat en onze website is beveiligd met behulp van een SSL-certificaat, zodat wij uw gegevens kunnen ontvangen zonder dat internetcriminelen daar tussen komen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De persoonsgegevens die wij verwerken, bewaren wij zolang u hier geen verwijderingsverzoek voor heeft ingediend.

Delen wij gegevens met derden?

Indien wettelijk verplicht of om bepaalde taken uit te kunnen voeren vanuit uw verzoek, delen wij gegevens met derde partijen. Het is bijvoorbeeld noodzakelijk uw contactgegevens te gebruiken voor het aanmelden van een account voor u bij partijen als MailChimp.

Het kan dus nodig zijn om gegevens door derde partijen, zowel binnen als buiten de Europese Unie (EU), te laten verwerken of dit met hun te delen indien het doel is een account aan te maken of contact te leggen met een derde partij indien dat uw doelstelling is.

Uw rechten

Gegevens inzien

U heeft het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt.

Gegevens verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens door ons te laten verwijderen.

Gegevens aanpassen

U heeft het rechts om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen.

Gegevens aanvullen

U heeft het recht om onvolledige gegevens aan te vullen.

Dataportabiliteit

U heeft het recht om de persoonsgegevens die door ons zijn verwerkt, over te laten dragen aan een andere partij.

Verwerking beperken

U heeft in de onderstaande situaties het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens.

Onjuiste gegevens

Maken wij gebruik van onjuiste persoonsgegevens? Dan heeft u recht om het verwerken te beperken en dan mogen wij deze gegevens niet gebruiken zolang u nog niet heeft gecontroleerd of deze gegevens kloppen.

Verwerking is onrechtmatig

Mochten wij gegevens hebben die wij niet mogen verwerken, maar wilt u deze later nog wel bij ons opvragen? Dan heeft u het recht om het door ons verwerken van uw gegevens te beperken en zijn wij verplicht deze gegevens niet te gebruiken.

Gegevens zijn niet meer nodig

Mochten wij persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor wij deze hebben verzameld, welke u echter wel nodig heeft voor een rechtsvordering, heeft u het recht onze verwerking van deze gegevens te beperken.

Bezwaar op verwerking

U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij moeten dan stoppen met deze gegevens te verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van deze gegevens aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Zo lang het nog niet duidelijk is of onze gronden zwaarder wegen, mogen wij het niet verwerken.

Gegeven toestemming voor bepaalde verwerking intrekken

Heeft u eerder toestemming gegeven voor verwerking van bepaalde gegevens, dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken.

Bezwaar maken

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. U heeft in twee situaties het recht ons te vragen om uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken:

  • als wij uw gegevens gebruiken voor direct marketing;
  • vanwege uw specifieke situatie.

Direct marketing

Wij mogen onze bestaande klanten reclamepost sturen, zonder dat zij daarvoor toestemming hebben gegeven, indien het gebruik van de gegevens verenigbaar is met het oorspronkelijke doeleinde. U heeft als klant het recht om hiertegen bezwaar te maken, ook als het gaat om profilering voor deze marketingdoeleinden.

Wij stoppen direct met de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing, wanneer u hier bezwaar tegen maakt.

Specifieke situatie

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens vanwege uw specifieke situatie (bijzondere persoonlijke omstandigheden). Dit geld enkel wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van algemeen of gerechtvaardigd belang.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken momenteel geen gebruik van automatische besluitvorming.

 

Scroll naar top
%d bloggers liken dit: